Umetnost Avtentične komunikacije (AK), kot jo je na podlagi dolgoletnih izkušenj formiral Dr Rosenberg, temelji na treh stebrih:
– Samo-empatija,
– Empatično poslušanje oz vživljanje,
– Avtentično samoizražanje.

Trenutno dojemam Avtentično komunikacijo kot izjemno metodo oz sistem za preseganje socialno-politično-religiozno-intelektualno-mentalno privzgojenih pogojenosti, ki lahko (s pomočjo vsakega posameznika, seveda) oklestijo in prekrijejo življenje, živost in moč individualnosti v srcu.

Doživljam jo tudi kot učinkovit uvod v čista in globoka transpersonalna stanja zavesti. Če vzamem v roke Wilberejvo mapo, potem (trenutno) dojemam AK kot mogočno pot iz Mentalnega ega prek čiščenja sence do avtentičnosti Centuarja in celo do prvih stikov s Subtilnim nivojem.

Avtentičnost, individualizacija ter samo-aktualizacija – pomembne vrednote tudi zame. Osebno se sicer bolj nagibam k čistim transpersonalnim (nadosebnim) stanjem zavesti, ki obstajajo daleč onkraj Avtentičnosti. Vseeno pa je ravno AK sistem tisto, ki mi je doprineslo k revitalizaciji ključnih odnosov v mojem osebnem življenju.

Vabim vas, da si vzamete čas in obiščete katerega od seminarjev AK in odkrijete moč avtentičnosti ter nenasilne komunikacije tudi sami. – Edmond C.

Uradna razlaga NVC-ja,
na spletni strani CNVC (Center for Nonviolent Communication) >>