Avtentični in Subtilni nivo zavesti

posted in: Transpersonalno | 0

Moderna transpersonalna psihologija opredeljuje različne nivoje duhovnih (nadosebnih) stanj zavesti in področij delovanja. Tako lahko vidimo, da se t.i. nadosebno v bistvu začne že takoj onstran Mentalnega ega.

Drugače povedano, kadar se v seansah ukvarjamo direktno z doseganjem večje pristnosti v življenju strank, že delujemo na transpersonalnem nivoju – temu je tako vsaj kar se tiče strokovne literature (Wilber, Rowan itd…)

Vendar v praksi delo na osebni pristnosti ciljev in občutkov ni prav nič bolj duhovno (v tem kontekstu ‘duhovno’ pomeni absolutno in trajno izpolnjujoče) od dela na Mentalnem nivoju.

Kakorkoli že, tista čista transpersonalna pot se iz tega vidika prične šele, ko se posameznik prebudi tudi iz Avtentičnega nivoja in uvidi, da ga tudi lastne osebne zmage v tem svetu ne izpolnjujejo več tako, kot bi si njegovo srce želelo. Njegovo srce hrepeni po globlji izpolnjenosti, po večni Ljubezni, Sočutju, Predanosti. Po Miru, Blaženosti in Stiku s sebi enakimi na nivoju Duše. In tega se zgolj s strategijami ukvarjanja z materialnim svetom enostavno ne da doseči.

Centuar oz. Avtentični jaz je sicer odraz Duše, Čiste zavesti, je pa sam po sebi zgolj subtilno materialen (torej, ni duhoven oz transcendentalen). Njegova inherentna narava je, da strmi navzven v svet in da se aktualizira skozi materialne aktivnosti v vsakdanjem življenju. Sam s seboj ne bo nikoli nikoli res zadovoljen, ker je sam v sebi zgolj senca Resničnega in Večnega Jaza, Subtilnega jaza, Duše.

Da, kot kaže velika večina ljudi na tem planetu niti pod razno nima stika s tem Nivojem (avtentičnosti) in je že sam trud za prehod na ta Nivo res hvale vreden. Vendar nekateri pa so šli že naprej in jih pristnost občutkov in zmage lastnega napora in kreiranje svojega sveta ne zadovoljujejo več.

Glavne razlike med Centuarjem oz Avtentičnem in Subtilnim nivojem so lahko:

Centuar Subtilni nivo
Trud, akcija Predanost, dopuščanje
Zmage in uspehi Vse je že doseženo
Kontrola in struktura Ljubezen in odprtost
Samo-aktualizacija Samorealizacija
Materialne aktivnosti Nematerialne aktivnosti


Subtilno transpersonalno raven bi lahko razdelili na

– nižji subtilni in
– višji subtilni nivo.

Nižji subtilni nivo zajema astralni in nižji mentalni nivo zavesti. Na teh dveh nivojih se nahajajo duše umrlih, astralna bitja, vodniki, elementalna bitja, spiriti rastlin, dreves, gora, spiriti totemskih živali itd… Na tem nivoju je uporaba zunajčutne zaznave povsem normalna; tudi druge parapsihološke sposobnosti so del tega nivoja. To so: astralna projekcija, zunaj telesne izkušnje, obsmrtne izkušnje, lucidne sanje, potovanja v svetlobnem telesu, stiki z umrlimi in vodniki itd…

Striktno gledano, tudi to še vedno ni tisto čisto in Absolutno stanje bivanja. Na tem nivoju je namreč še vedno prisotne ogromno iluzije, astralnega blišča iluzorne veličine in oh-in-sploh »duhovnosti«. Dobro je, da smo izredno previdni, kadar delamo na tem nivoju in stopamo v stik z bitji teh svetov.

To je tudi nivo spiritualnih simbolov, kot so pentagram, križ, heksagram, Ankh, svetloba, Lotus itd… Na tem nivoju posameznik opredeli svojo duhovno naravo s pomočjo simbolov in prispodob.

Višji subtilni nivo pa je tisti del nematerialne eksistence, katerega že lahko klasificiramo kot duhovnega oz transpersonalnega. To so nivoji bivanja, kjer domujejo res duhovno realizirana bijta, t.i. Mojstri modrosti oz posamezniki iz človeške evolucije, ki so se osvobodili vpliva materija, direktne manifestacije Boga oz angeli in Nadangeli, Boginje in Bogovi, Polbogovi in Polboginje.

Iz transpersonalno psihološkega vidika je ta nivo sfera arhetipov, primarnih Božanskih konceptov Boginj in Bogov, ki izvirajo v še višjem, Kavzalnem nivoju.

To je nivo Blaženosti, Ljubezni in Sočutja. Vse duše na tem nivoju so popolne, v ravnovesju in povsem transcendentalne oz transpersonalne. Na tem nivoju bivajo tudi naše lastne duše, čiste zavesti, kar mi (menda) v bistvu zares smo. Že stik s samim Seboj in z drugimi dušami na tem nivoju (t.i. Linking) prinaša globoko, trenutno in tudi trajno izpolnjenost.

Vabljeni tudi k branju bloga na temo nivojev empatije, Levels of Empathy >>

(besedilo zgoraj je del priročnika “Centuar in Subtilni nivo” v Programu tretjega letnika Akademije TCT, avtor Edmond C.)

Izrazite se: