Pozdravljeni 🙂

Edmond je moje ime in transpersonalna stanja zavesti so mi zelo dragocena. Spletna stran, na kateri ste sedaj, je posvečena integraciji duhovnosti ter vsakdanjega življenja.

Med drugim je posvečena tudi sistemu NVC-ja (nenasilne komunikacije). Postopni notranji razvoj psihično-transpersonalne identitete in NVC se tako zame lepo dopolnjujeta. NVC mi pomaga izražati nadosebna stanja zavesti in živeti v skaldu s transpersonalnimi realizacijami v vsakdanjem življenju.

Na Blogu vedno izražam zgolj moje trenutno razumevanje transpersonalnih stanj zavesti,  NVC-ja ter tehnik Dialoškega Jaza. Zato so moje misli neizogibno subjektivne in obarvane pač z mojo percepcijo.

S transpersonalnim razvojem se aktivno ukvarjam tam od devetdesetih let prejšnjega stoletja in imam za seboj na tisoče in tisoče ur dela z ljudmi pri vodenju raznih delavnic, tečajev, poučevanja, andragogike, predavanj, humanistične in transpersonalne (psiho)terapije, Reikija ter individualnega dela na področju osebnega napredka ter reševanja problemov v vsakdanjem življenju, intimi in poslovni sferi.

V okviru seans nudim pomoč tudi mladostnikom, otrokom (v spremstvu staršev) ter parom.

V okviru CNVC imam trenutno status NVC certification candidate.

Moj vodilni namen v temu kontekstu je nudenje pomoči vsem, ki jih zanima aktualizacija lastnih notranjih potencialov, na naraven in spoštljiv način. Sem zagovornik humanističnega pristopa k pomoči ljudem, ki upošteva celovitost človekove eksistence s poudarkom na osvobajanju notranjih potencialov ter prevzemanju odgovornosti za lastno kakovost bivanja.

Moj glavni poudarek v življenju pa kljub navedenemu zgoraj aktivno počiva na transpersonalnih nivojih bivanja in sama avtentičnost mi večino časa enostavno ni več dovolj. Pomembnejša mi je svoboda čistih duhovnih oz nadosebnih (trans-personalnih) stanj zavesti (Subtilni, Kavzalni in Nedualni nivo, po Wilberju). Med vsemi temi nivoji drsim z lahkoto in svobodno.

Ob kopici transpersonalnih izkušenj mi NVC (trenutno) pomeni strategijo za prizemljeno življenje in nenasilno komuniciranje tukaj in sedaj. Dialoško delo pa je zame izjemna praksa poglabljanja zavedanja na vseh nivojih zavesti.

Kakor koli že, res imam rad iskrenost, direktnost, odprtost, barvitost ter učinkovitost in v življenju mi je najpomembnejša duhovnost (transpersonalnost, nadosebna stanja zavesti).

Upam, da se nekje ob poti odkrivanja in aktualizacije teh notranjih potencialov srečamo in vzajemno oplemenitimo.
Hvala vam za vaš čas.
🙂

Nudim vam:

Kontakti >>

Online prijave >>

 

Edmond C.