Raziskovanje moči samo-empatije

posted in: NVC | 0

Seminar “Raziskovanje moči samo-empatije” je drugi (od šestih) v našem programu Šole Avtentične komunikacije in je namenjen pristnemu in globljemu stiku s potenciali v naših srcih.

Poudarek na seminarju bo na poglabljanju stika z občutki, čustvenimi stanji ter seveda s potenciali v srcu oz t.i. potrebami.

 

 

Iz vsebine:
– ponovitev osnov nenasilne komunikacije (osnovni proces, vživljanje in reflektiranje, strategije/čustva/potrebe itd…),
– štiri načini dojemanja komunikacije drugih, ponovitev,
– raziskovanje potenciala samoempatije in ozaveščanje pričakovanj (individualno delo, delo v parih),
– samoempatija s pomočjo t.i. dance floora,
trening vzpostavljanja in vzdrževanja stika s seboj in drugimi na nivoju zavesti,
– oplemenitenje strategij z zavedanjem Življenja,
– raziskovanje strategij oz aktivnosti za krepitev stika s seboj in življenje v skladu z notranjimi potrebami.

Vljudno vabljeni!
🙂

Izrazite se: