Respectful Parents, Respectful Kids

posted in: Knjige, NVC | 0

Sodelovanje, sočutje, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev z otročkom ali najstnikom pri vsakodnevnih situacijah. Daleč onstran prisile, manipulacij in groženj s kaznijo.

Knjiga Respectful Parents, Respectful Kids je napisana berljivo in pragmatično.

Zame osebno res dragocen dodatek mojemu osebnemu razvoju in evoluciji pristopa k vzgoji (kliknite na sliko za podrobnosti in naročila na amazonu; odpre se nova stran).

Izrazite se: