Spisek potreb in občutkov

posted in: NVC, Splošno | 0

V tem blogu objavljam spiske nekaterih potreb oz notranjih kvalitet ter občutkov po modelu Dr. Marshall Rosenberga in njegovega sistema nenasilne komunikacije.

Moje opažanje namreč je (predvsem na podlagi pogovorov), da kar precej posameznikov, s katerimi se srečujem bodisi v seansah psihoterapije ali na seminarjih, enostavno nima stika s širino in globino svojega notranjega Življenja v obliki potreb in občutkov.

No, moja namera s tem blogom je, da morda doprinesem k poglabljanju razumevanja te tematike vsem vam, ki berete te besede.

Zelo na kratko:
v humanistični psihologiji na splošno in še posebej v umetnosti življenja Nenasilne komunikacije velja dejstvo, da so občutki (bodisi pozitivni ali negativni) VEDNO zgolj posledica izpolnjenih ali neizpolnjenih potreb v nas samih.

Potrebe v tem kontekstu zajemajo tiste notranje in povsem subjektivne lastnosti in hrepenenja, ki so nam vsem precej (ne)poznana. Recimo varnost, stik, bližina in mir.

Kadar te potrebe NISO aktualizirane oz živete oz zadovoljene, občutimo negativna čustvena stanja, kot so jeza, nemir, žalost, osamljenost itd…

Ko pa so te potrebe in hrepenenja res izražena in zadovoljena, občutimo pozitivna čustvena stanja, kot so sreča, veselje, zadovoljstvo, radost, hvaležnost itd…

Več o nenasilni komunikaciji in naši šest mesečni šoli le-te
na novi spletni strani Žirafica.si >>

Hvala vam za vaš čas.

Here we go:

Spisek potreb

Spisek spodaj je seveda zgolj okvirna informacija glede nekaterih notranjih potencialov oz potreb, ki so lahko nam vsem skupne in nikakor ni dokončen ali popoln.

Vsekakor je lahko zaznavanje in izražanje teh in drugih notranjih kvalitet povsem subjektivno. Vabim vas, da zavedanje teh potencialov oz potreb raziščete sami.

 

Spoštovanje Sprejemanje Bližina Pripadnost Varnost
Poštenost Ljubezen Gotovost Zaupanje Razumevanje
Toplina Lepota Harmonija Skladnost Radost
Veselje Zdravje Navdih Red Mir
Svoboda Izražanje Izbira Stik Življenje
Napredek Pristnost Prisotnost Smisel Ustvarjalnost
Opora Vživljanje Empatija Samo-empatija Samostojnost
Praznovanje Žalovanje Ranljivost Modrost Moč
Vedrina Lahkotnost Znanje Védenje Duhovnost
Pogum Enakopravnost Integriteta Dostojanstvo Iskrenost
Zvestoba Individualnost Dajanje Prejemanje Vzajemnost
Sodelovanje Cenjenje Skupnost Konsistentnost Vključenost
Razvedrilo Stabilnost Vidnost Zavedanje Dobrobit (fizična)
Doprinos Izraznost (intimna) Humor Igrivost Živost
Skrb Raziskovanje Neodvisnost Spontanost Izziv
Jasnost Kompetentnost Učinkovitost Rast Upanje
Realnost Enakovrednost Namen Avtonomnost Suverenost
Intimnost Priznavanje Intuitivnost Enost Blaženost

 

Spisek občutkov
ko potrebe NISO zadovoljene

Občutki in čustvena stanja navedena spodaj so (lahko) posledica neizpolnjenih potreb oz ne zavedanja in ne izražanja notranjih potencialov.

Spisek seveda ni dokončen ali popoln. Zaznavanje občutkov je seveda subjektivno in zato vas vabim,
da sami raziščete svoje občutke v srcu.

Strah Zmedenost Dvom Jeza Žalost
Sovraštvo Bes Osamljenost Zaskrbljenost Izgubljenost
Razdvojenost Samost Hladnost Brezbrižnost Depresija
Sram Krivda Šokantnost Razočaranje Morbidnost
Utrujenost Praznina Pomanjkanje Živčnost Nemir
Razdraženost Neučakanost Bolečina Anksioznost Nenavezanost
Opustošenost Razvrednotenost Manjvrednost Nemoč Odtujenost
Ne-varnost Ranljivost Ničnost Neobstojnost Ljubosumje
Obup Nesreča Brezupnost Vznemirjenost Umazanost

 

Spisek občutkov
ko potrebe SO zadovoljene

Občutki in čustvena stanja navedena spodaj so (lahko) posledica izpolnjenih potreb oz izražanja notranjih potencialov.

Spisek vsekakor ni dokončen ali popoln. Zaznavanje občutkov je seveda subjektivno in zato vas vabim, da sami raziščete svoje občutke v srcu.

Sreča Radost Evforija Izpolnjenost Varnost
Zadovoljstvo Ljubezen Mir Odprtost Zaupanje
Toplina Pripadnost Navdušenost Hvaležnost Radost
Veselje Nežnost Mehkoba Blaženost Čarobnost
Svoboda Praznovanje Vedrina Neobremenjenost Enakopravnost
Razvedrilo Stabilnost Vključenost Igrivost Spontanost
Neodvisnost Enakovrednost Pozitivnost Optimizem Sproščenost
Razbremenjenost Lahkotnost Odprtost Začudenost Hvaležnost
Ponos Moč Energičnost Budnost Strast
Vzburjenost Razburjenost Milina Presenečenost Navdihnjenost
Ekstatičnost Udobje Ponos Zaupanje Enost
Povezanost Spočitost Umirjenost Živost Uživanje

 

Več o nenasilni komunikaciji in šest mesečni šoli le-te na novi spletni strani Žirafica.si >>

Izrazite se: