Ko ni stika…

Če pogledam svoje vsakdanje življenje, lahko jasno zaznavam pokazatelje napredka na osebnem nivoju. In za to sem res hvaležen. Vidim pa tudi, da bi lahko notranji mir, izpolnjenost in dobra volja bila prisotna v mojem srcu še bolj pogosto.

So obdobja, ko je vse v redu in ko notranje sonce sije zelo močno, ne glede na zunanje dejavnike in vplive. Ta obdobja so kar pogosta in trajajo in so mi izredno dragocena 🙂

Pridejo pa seveda tudi situacije in trenutki, ko notranjega miru enostavno ni v ospredju zavesti.

In vselej, prav vedno, je vzrok (iz mojega vidika) v meni in je samo eden: takrat nimam Stika.

Stika s Seboj, svojim notranjim bogastvom, svojimi čustvi in hrepenenji oz potenciali v Srcu ALI Stika z drugimi na nivoju Zavesti in Srca.

In za prekinitev Stika na tem nivoju praviloma botruje um s svojimi bataljoni ofenzivnih in defenzivnih vojsčakov pod vodstvom generala Intelekta ter admiralke Ana Lize.

Signali oz pokazatelji, po katerih večinoma kaj kmalu prepoznam oz zaznam prekinitev Stika, se kažejo na različne načine.

Vsekakor k prekinitvi Stika s Seboj ali Drugimi največkrat pripomore to, da stvari jemljem osebno. Nekdo nekaj reče, izrazi svoje mnenje, pokaže pač svojo realnost in jaz to vzamem kot projekcijo name, vrednotenje ali poskus spreminjanja. Hja no.

Medtem, ko se jaz izgubljam v močvirju umskih akrobacij, drugi zgolj izražajo svojo subjektivno realnost, to je vse. In ta realnost je povsem v redu. Trenutno, kljub projekcijam lastnega uma, ne najdem posameznika na mojem planetu, ki bi imel kar koli proti meni.

V bistvu sam definiram lastno zaznavo in kadar je ta definicija obarvana pretirano osebno, adijo zavedanje na nivoju Srca.

Nadalje, kar precej neuporabna (zame) je tudi analiza, diagnosticiranje, dajanje takih in drugačnih nalepk in oznak na druge. Pod to seveda sodi tudi še tako nedolžno in dobronamerno spreminjanje in “popravljanje” drugih.

Kadar koli se ujamem, da analiziram oz intelektualiziram (aha, Lari je sedaj v nekem svojem filmu; hja, saj to kar pravi xy je zgolj njegova/njena projekcija), diagnosticiram (yep, ta model ima pa res hudo karmo) in skušam dopovedati drugim nekaj o Sebi tako, da jih skušam spremeniti oz “popraviti” (ej, dej, pojdi že na terapijo) – vse to je samo jasen znak, da sem trenutno na nivoju uma in ne Srca.

In um, kljub (zame) zelo pomembni vlogi pri mojem osebnem in duhovnem zorenju, je v tem kontekstu zgolj distrakcija, motnja oz ovira IN istočasno pot v globine Zavesti, v Stik v Srcu.

Ko na mojem planetu Integral.life torej NI stika, se v moji notranji psihični dinamiki rodi nemir, frustracija in včasih tudi jeza.

Vzroki za ta čustvena stanja niso v umu, drugih ali v okolici, temveč v neizpolnjenih oz neizraženih notranjih potencialih v Srcu (mir, svoboda, resnica, stik – ti so mi najpomembnejši).

In kadar Stik je ozaveščen in aktualiziran, no, takrat mi je celi svet zelo blizu, drugi so/ste mi vsi zelo dragi in vreme na oblaku številka devet je ekstremno sončno.

🙂

Spisek potreb in občutkov

V tem blogu objavljam spiske nekaterih potreb oz notranjih kvalitet ter občutkov po modelu Dr. Marshall Rosenberga in njegovega sistema nenasilne komunikacije.

Moje opažanje namreč je (predvsem na podlagi pogovorov), da kar precej posameznikov, s katerimi se srečujem bodisi v seansah psihoterapije ali na seminarjih, enostavno nima stika s širino in globino svojega notranjega Življenja v obliki potreb in občutkov.

No, moja namera s tem blogom je, da morda doprinesem k poglabljanju razumevanja te tematike vsem vam, ki berete te besede.

Zelo na kratko:
v humanistični psihologiji na splošno in še posebej v umetnosti življenja Nenasilne komunikacije velja dejstvo, da so občutki (bodisi pozitivni ali negativni) VEDNO zgolj posledica izpolnjenih ali neizpolnjenih potreb v nas samih.

Potrebe v tem kontekstu zajemajo tiste notranje in povsem subjektivne lastnosti in hrepenenja, ki so nam vsem precej (ne)poznana. Recimo varnost, stik, bližina in mir.

Kadar te potrebe NISO aktualizirane oz živete oz zadovoljene, občutimo negativna čustvena stanja, kot so jeza, nemir, žalost, osamljenost itd…

Ko pa so te potrebe in hrepenenja res izražena in zadovoljena, občutimo pozitivna čustvena stanja, kot so sreča, veselje, zadovoljstvo, radost, hvaležnost itd…

Več o nenasilni komunikaciji in naši šest mesečni šoli le-te
na novi spletni strani Žirafica.si >>

Hvala vam za vaš čas.

Here we go:

Spisek potreb

Spisek spodaj je seveda zgolj okvirna informacija glede nekaterih notranjih potencialov oz potreb, ki so lahko nam vsem skupne in nikakor ni dokončen ali popoln.

Vsekakor je lahko zaznavanje in izražanje teh in drugih notranjih kvalitet povsem subjektivno. Vabim vas, da zavedanje teh potencialov oz potreb raziščete sami.

 

Spoštovanje Sprejemanje Bližina Pripadnost Varnost
Poštenost Ljubezen Gotovost Zaupanje Razumevanje
Toplina Lepota Harmonija Skladnost Radost
Veselje Zdravje Navdih Red Mir
Svoboda Izražanje Izbira Stik Življenje
Napredek Pristnost Prisotnost Smisel Ustvarjalnost
Opora Vživljanje Empatija Samo-empatija Samostojnost
Praznovanje Žalovanje Ranljivost Modrost Moč
Vedrina Lahkotnost Znanje Védenje Duhovnost
Pogum Enakopravnost Integriteta Dostojanstvo Iskrenost
Zvestoba Individualnost Dajanje Prejemanje Vzajemnost
Sodelovanje Cenjenje Skupnost Konsistentnost Vključenost
Razvedrilo Stabilnost Vidnost Zavedanje Dobrobit (fizična)
Doprinos Izraznost (intimna) Humor Igrivost Živost
Skrb Raziskovanje Neodvisnost Spontanost Izziv
Jasnost Kompetentnost Učinkovitost Rast Upanje
Realnost Enakovrednost Namen Avtonomnost Suverenost
Intimnost Priznavanje Intuitivnost Enost Blaženost

 

Spisek občutkov
ko potrebe NISO zadovoljene

Občutki in čustvena stanja navedena spodaj so (lahko) posledica neizpolnjenih potreb oz ne zavedanja in ne izražanja notranjih potencialov.

Spisek seveda ni dokončen ali popoln. Zaznavanje občutkov je seveda subjektivno in zato vas vabim,
da sami raziščete svoje občutke v srcu.

Strah Zmedenost Dvom Jeza Žalost
Sovraštvo Bes Osamljenost Zaskrbljenost Izgubljenost
Razdvojenost Samost Hladnost Brezbrižnost Depresija
Sram Krivda Šokantnost Razočaranje Morbidnost
Utrujenost Praznina Pomanjkanje Živčnost Nemir
Razdraženost Neučakanost Bolečina Anksioznost Nenavezanost
Opustošenost Razvrednotenost Manjvrednost Nemoč Odtujenost
Ne-varnost Ranljivost Ničnost Neobstojnost Ljubosumje
Obup Nesreča Brezupnost Vznemirjenost Umazanost

 

Spisek občutkov
ko potrebe SO zadovoljene

Občutki in čustvena stanja navedena spodaj so (lahko) posledica izpolnjenih potreb oz izražanja notranjih potencialov.

Spisek vsekakor ni dokončen ali popoln. Zaznavanje občutkov je seveda subjektivno in zato vas vabim, da sami raziščete svoje občutke v srcu.

Sreča Radost Evforija Izpolnjenost Varnost
Zadovoljstvo Ljubezen Mir Odprtost Zaupanje
Toplina Pripadnost Navdušenost Hvaležnost Radost
Veselje Nežnost Mehkoba Blaženost Čarobnost
Svoboda Praznovanje Vedrina Neobremenjenost Enakopravnost
Razvedrilo Stabilnost Vključenost Igrivost Spontanost
Neodvisnost Enakovrednost Pozitivnost Optimizem Sproščenost
Razbremenjenost Lahkotnost Odprtost Začudenost Hvaležnost
Ponos Moč Energičnost Budnost Strast
Vzburjenost Razburjenost Milina Presenečenost Navdihnjenost
Ekstatičnost Udobje Ponos Zaupanje Enost
Povezanost Spočitost Umirjenost Živost Uživanje

 

Več o nenasilni komunikaciji in šest mesečni šoli le-te na novi spletni strani Žirafica.si >>

Potrebe vs Strategije (II.)

Notranja hrepenenja, (ne)izraženi in (ne)izživeti neomejeni potenciali oz t.i. potrebe (needs), se zame dejansko razlikujejo od zunanjega delovanja oz od t.i. strategij, s katerimi naj bi zadovoljeval te potrebe.

In v mojem primeru je bilo ena zelo globoko hrepenenje tako zelo in povsem zlepljeno z določeno strategijo, da tega niti pod razno nisem opazil.

Še nedavno tega sem bil namreč prepričan, da je meditacija moja bistvena potreba. No, vsaj tako sem v svoji zmedenosti verjel in tudi živel. Dejansko sem imel občutek, da brez meditacije mi res živeti ni.

No, in tukaj se nahaja že prva rdeča zastavica:
kadar koli imam občutek, da brez nečesa ne morem živeti, je to zame (sedaj) jasen znak, da je v igri strategija in ne globlja realnost. In fokus zgolj na strategije je zame povsem zgrešena investicija časa in energije, ki me “vodi” v notranjo disharmonijo, omejeno dojemanje in zakrčeno življenje.

Dejansko sem bil tako izrazito navezan na meditacijo (ki je seveda čistokrvna strategija in še zdaleč ne potreba ali notranje hrepenenje), da sem imel občutek, da izgubljam čas, kadar nisem bil v meditaciji; in že tako ali tako sem v meditaciji preživel po več ur vsak dan. Moja nedoslednost in pomanjkanje vpogleda sta lepo dodajala k notranji disharmoniji in tenziji. Ufffaaaa.

Ampak notranje potenciale oz hrepenenja oz potrebe lahko izražam in živim in delujem v skaldu z njimi na malo morje načinov, in fokus na zgolj eno samo samcato strategijo je v bistvu zame samomor iz zasede.

Notranja globlja realnost, ki je napajala strategijo meditacije je v mojem primeru mogočna Živost (Aliveness), in ta Živost mi je tako dragocena, tako pomembna, da sem se v svoji zmedenosti popolnoma posvetil zadovoljevanju te potrebe s strategijo meditacije. Kakšen cirkus! Ma halo! Kr neki.  Namesto, da bi se fokusiral na to Živost v srcu direktno in jo tako bolj jasno zaznaval in jo tudi lažje izražal ter živel, sem ovinkaril in skušal zadovoljiti to notranje hrepenenje z meditacijo. Jao jao.
Oh well…

No, kakor koli že, sedaj mi je kristalno jasno, da je meditacija zgolj ena izmed dejavnosti, s pomočjo katere lahko izražam Živost. S pomočjo meditacije lahko edinole dodajam k tej Živosti oz k potrebi po Živosti, nikakor pa jo ne morem v popolnosti zadovoljiti. Ravno obratno! To Živost lahko živim, izražam in delim z drugimi in svetom na več načinov, ne samo z meditacijo! Notranji potencial Živosti, Življenja, se lahko izraža skozi vrsto strategij! Kakšna potrata Živosti je sedaj zame uporaba le-te samo v meditaciji!

Neposreden učinek tega novega razumevanja je, da sem v vsakodnevnem vrvežu bolj sproščen in Živ, saj nimam več občutka, da izgubljam čas. Še več, jasno mi je tudi, da lahko živim to dragocenost (Živost) v meni  tako ali drugače, ne zgolj v meditaciji. Recimo z mojo malo hčerkico Lariko, na predavanjih, v seansah, ma kolesu, pri plavanju, med HP-jem LOL, med tekom itd… In kadar meditiram, se lahko sedaj zaradi večje odprtosti potopim v transpersonalna stanja zavesti globlje kot kdarkoli prej!

Strategije so zame materialne, mehanske in spreminjajoče se komponente Življenja, medtem ko so notranji potenciali nematerialni, transpersonalni in po svoji inherentni naravi brezmenji in večni.

🙂

No, po tej celotni drami zlepljene potrebe s strategijo, sem sedaj vedno pozoren, da slučajno ne dojemam še katere strategije kot nekaj, brez česar ne morem živeti.
Življenje je (trenutno) zame ekspanzija, dihanje, dajanje in prejemanje, Živost in Svežina in ne neka slepa zakačenost v enosmerno cesto ene same strategije.

Yes.
🙂

Hvala vam.