Intenziv Razsvetljenja, april 2019

So vam ta vprašanja morda znana:

»Kdo sem in kaj pravzaprav delam tukaj?«
»Ali v življenju sploh obstaja nek višji smisel?«
»Ali obstaja nekaj, čemur bi lahko rekel/a Dokončna Resnica?«
»Je to, kar vidim, čutim, mislim res vse, kar Je?«
»Kaj je to Življenje, Ljubezen?«

Morda hrepenite po odgovorih?

CILJ INTENZIVA JE IZKUSTVO STANJA ZAVESTI (ne torej zgolj intelektualni odgovori), KI LAHKO POTEŠI VSA NAVEDENA VPRAŠANJA.

Na Intenzivu se fokusiramo na poglabljanje zavedanja sebe, na večjem stiku s čustvi in potrebami, na poglabljanju realnosti v vseh situacijah in taka odprtost lahko ogromno doprinese tudi in predvsem v vsakdanjem življenju: vzgoja otrok, odnosi, služba, prosti čas, intima itd…

Intenziv je podan in voden tako, da se lahko udeleženci res odpro na Absolutno Realnost in instočasno integrirajo izkušnje v svoje dojemanje vsakdanjega življenja, na podlagi svoje lastne izbire.

Vabljeni torej vsi, ki morda hrepenite po preseganju drame in globljemu zavedanju v vsakdanjem življenju. Morda je napočil čas, da poiščete odgovore na svoja vprašanja v Sebi.

Po Intenzivu bomo izvedli t.i. integracijo (predavanje, praktične vaje, dialoško delo itd…).

Podrobnosti:

Kje: Pohorje

Kdaj: 25. – 29. aprila 2019
Tri dni Intenziva in pol dneva integracije.
Začnemo v četrtek zvečer, nadaljujemo tri dni z intenzivnim delom in v ponedeljek izvedemo integracijo.

Cena:
270 EUR.
V ceno je vključeno vodenje seminarja, predavanja, individualni razgovori, podpora med in po seminarju, sam seminar in en dan integracije po seminarju, trije topli in dva hladna obroka na dan, štiri nočitve.

Možno plačilo na obroke.

Prijave:
prek obrazca spodaj spodaj ali na tel št 031 208 636

Udeležbo si zagotovite z nakazilom 70 EUR na TRR Inštituta Transpersonalne Psihologije, TRR: SI56 6100 0000 9905 502, Banka Del. Hran., BIC HDELSI22, koda za nakazila: SCVE, najkasneje do konca aprila, s pripisom “Intenziv maj 2018″.

 

Zbor:
Dobimo se na Pohorju! S seboj prinesite obutev in obleko za  deževno vreme ter pribor za osebno higieno in udobna oblačila.

Dodatne informacije:
Na naši spletni strani www.InSamadhi.com ter na tel št 031 208 636

Vabimo vas, da si pred prijavo oz. rezervacijo mesta na tridnevnem Intenzivu Razsvetljenja, preberete vsebino spletne strani InSamadhi.com in se šele nato odločite za udeležbo.

Vabimo vas, da pridite na Intenziv, če ste pripravljeni tri dni res posvečeno delati na sebi, poglabljati zavedanje sebe in drugih in če vas izkušnja Absolutne zavesti res privlači.

Intenziv je lahko prezahteven za psihične bolnike ter za osebe, ki imajo trenutno v življenju hude težave.

Prijava je veljavna samo z nakazilom vsaj 70 EUR na TRR Inštituta Trans. Psih.
(podatki spodaj).

Izpolnite obrazec:

 

Podatki za nakazila:
Inštitut Transpersonalne Psihologije
Vojkova ulica 3, 6210 Sežana
TRR: SI56 6100 0000 9905 502, Banka Del. Hran., BIC HDELSI22, koda za nakazila: SCVE.

Za vsako nakazilo prejmete račun v okviru Inštitua Trans. Psih.

Transpersonalno iz oči v oči

Izkušnje onstran petih čutov in nad vsakdanjim dojemanjem sebe in sveta je to, kar raziskuje transpersonalna psihologija.

Stari Grki so na dramskem odru nosili maske, ki so jim rekli “persone”. Lahko bi torej rekel, da je transpersonalno tisto, kar je onstran naših mask, igric in taktiziranj. Onstran relativne percepcije in kognicije.

Hmm. V srednjem veku bi me za besede spodaj sežgali na grmadi; psihiatri bi naivno in brez prave osnove verjetno sumili shizofrenijo ali kaj podobnega; Cerkev bi me morda izobčila, češ, brez nas to ne gre; transpersonalisti bi me vzeli za svojega, praktikani yoge prav tako; kvantni fiziki bi v teh besedah prepoznali rezultate svojih poskusov v pospeševalnikih; humanistični psihologi bi prikimavali in moja bivša žena bi skomignila z rameni in vprašala, če sem danes že sploh kaj jedel:

obstaja stanje zavesti nad vsemi stanji, ki se jih trenutno večina izmed nas zaveda. Značilno za to stanje je nespremenljivost, popolnost, totalni potencial, dinamična odzivnost, večna radost in globok mir.

To stanje je moja prava narava, To sem Jaz. Ko odpadejo vse identifikacije, ostane(m) samo To, kar zares je/sem, večno, od vedno, za vedno: transpersonalna bit, abstraktni potencial, in če uporabim religiozni izraz, to je Bog, v Njegovi neosebni obiki, Brahma. In z Njim sem v zavestni Enosti.

To je moja prava narava, moj Jaz. Jaz Sem. Aham Brahmasmi (Jaz sem To (brahma)). I am. In to velja, prepričan sem, za vse, ki to berete.

Referenc za To seveda ne manjka, od religioznih, do znanstveno fizičnih, pa prek filozofskih do transpersonalno psiholoških.

Poglejmo nekatere:

 • Bog je “Tisti, ki JE”, brez začetka in brez konca. Jezus razodene, da ima tudi On božje ime: “Jaz sem” (Jn 8,28).
  Vir: RKS.si Forumi
 • Aham Brahmasmi -v Sanskritu to pomeni dobesedno Jaz sem Brahma. Brahma je neosebni aspekt Boga.
  Vir: Hinduwebsite.com
 • Pravzaprav je vse kar obstaja, le različno valovanje v oceanu te Univerzalne Ravni. To je Enotno polje in to Polje ni materialno. Ultimativno je to Polje Zavesti. In individualne zavesti, moja zavest, vaša zavest, pravzaprav vsakršna zavest kjer koli je zavest le zato, ker je del te Univerzalne zavesti. Celotno vesolje ni ničesar drugega kot To. Ljudje, drevesa in živali smo le valovi različnih frekvenc temeljnega Enotnega Superstirng Polja.
  Vir: John Hagelin, PhD, kvantni fizik, 2004
 • “Vse stvari so bile ustvarjene; brez Njega ni bila ustvarjena nobena stvar, ki je bila ustvarjena.”
  Vir: Biblija Janez 1:3
 • “It has many names: formlessness, void, I and the Father are One, My me is God.”
  Vir: Dr. John Rowan (The Transpersonal: Spirituality in Psychotherapy and Counselling, 2005, p.76 – amazon.com >>)
 • “The Source of everything, The Causal level…”
  Vir: Wilber, Ken: Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy, 2000 amazon.com >>
 • “Jaz in (moj) Oče sva eno”.
  Vir: Biblija, Janez 10:30

In lepota tega stanja zavesti je, da je dostopen vsakomur. Ni potrebno 30 let Zen meditacije, niti 10 let Kriya Yoge ali 4 leta duhovne univerze. Ne. Dovolj je že preklop zavesti iz beta v theta, jasna namera in predanost in to je to.

Just breath

“Cause I can feel you breathe
It’s washing over me
Suddenly I’m melting into you

There’s nothing left to prove
Devi, all we need is just to be
Caught up in the touch

The slow and steady rush
Devi, isn’t that the way that love’s supposed to be
I can feel you breathe
Just breathe”
– Faith Hill, Breathe

 

 

 

 

Integracjia izkušnje Enosti

Sprememba na vidiku?V tem Blogu bi rad izpostavil zame zelo pomemben element duhovnega oz transpersonalnega napredka: integracija duhovnih realizacij v vsakdanje življenje.

Izraz “duhovne realizacije” v tem kontekstu pomeni tiste res transpersonalne (nad-osebne) izkušnje, ki popolnoma presegajo vsakdanje zavedanje povprečnega zemljana in katere ga praviloma pustijo precej zmedenega ali pa vsaj praskajočega se po glavi, češ, kaj za vraga je bilo pa to.

Spominjam se seminarja NVC-ja v Franciji pred leti, na katerem smo na eni od delavnic govorili o duhovnosti, o naših potrebah, hrepenenjih in zavedanju le-teh. Ena od udeleženk je tako podelila zanimivo izkušnjo v kateri je, po njenih besedah, očitno prišla v stik s stanjem zavesti, ki je sam po sebi povsem popoln in daleč nad njenimi “potrebami”. Izkusila je stanje, ki ga, spet po njenih besedah, ni povsem razumela.

Seveda niti pod razno ne morem vedeti, kaj je moja kolegica izkusila, lahko samo sklepam po njenih besedah, da je njena izkušnja presegala vse, kar je spoznala do tedaj.

No, kakor koli že, iz mojega vidika in izkušenj tako stanje zavesti dejansko obstaja in je prosto na voljo, zelo zelo blizu, vedno. 🙂
V transpersonalni psihologiji sliši pod imenom Kavzalni Jaz ali Causal Self / Level (po Wilberju).
Več o tem stanju zavesti pišem, v angleškem jeziku, tukaj >>.

Preden se posvetim sami temi integracije take izkušnje v vsakdanje življenje, bi rad podelil tudi nekatera moja opažanja glede doseganja tega stanja. To stanje, torej Kavzalni nivo, je lahko na prvi pogled oz po prvih izkušnjah povsem neosebno, nad-osebno ter ne-materialno, daleč onkraj še tako abstraktnih misli.

In tako je lahko taka izkušnja res popolno presenečenje in lahko predstavlja ne-ravno-blagi pretres za um in osebne elemente psihične dinamike (misli, čustva, osebnost, ego itd…). Morda lahko botruje temu pomanjkanje informacij glede takega stanja zavesti (Wilber lahko pri tem zelo pomaga, po moji izkušnji) ali pa navezanost na osebne elemente psihe, kdo ve?

No, moja izkušnja je, da je to stanje resda nad-osebno oz transpersonalno in v primerjavi z osebnimi elementi mojega obstoja (osebnem, intimne misli, občutki, hrepenenja itd…) celo ne-osebno, ampak tako je samo na videz in iz zelo osebnega (beri: relativnega) vidika.

In tako smo prišli do glavne tematike tega Bloga: integracije take izkušnje v vsakdanje življenje.

Recimo, da ima posameznik izkušnjo tega stanja zavesti: izkusil je popolnost, neosebnost in vseprisotnost nečesa v Sebi, s čemer se v bistvu lahko povsem poistoveti, saj je to njegova nespremenljiva identiteta. In ta identiteta povsem in zelo zelo presega vse, kar mu je dragoceno v življenju; pravzaprav, To je v bistvu Izvor vsega, po čemer hrepeni v življenju (torej izvor vseh t.i. potreb oz hrepenenj v srcu, torej tega, kar išče zunaj sebe, v strategijah, delovanju, v službi, v odnosih, seksu, položaju v družbi itd…).

Naš posameznik je torej ozavestil tisti del svoje (transpersonalne) identitete, ki ga sam skozi lastno direktno izkušnjo in v svojem ritmu (na Intenzivu razsvetljenja, recimo) dojema kot svojo pravo in dokončno naravo. Prava in dokončna narava zato, ker direktno doživlja Večnost in Popolnost tega dela svoje notranje psihične dinamike.

Še več, ob poglabljanju zavedanja tega stanja zavesti naš posameznik dojame, da ničesar razen Tega sploh ne obstaja, da je To v bistvu vse, kar Je: Izvor in Reka istočasno. Sčasoma dojame, da je vse v tem svetu minljivo, zgolj projekcija na platno Njegove zavesti, katero dojema kot Samega Sebe. Lahko je nema priča dogajanju pred seboj ali pa Eno z vsem, kar obstaja v njegovem polju zavesti, ne glede na njegovo početje. Vse njegove misli, besede in dejanja namreč izvaja Tisto, s čemer je v zavestni in trajni Enosti.

OK, denimo, da je naš posameznik vse to izkusil in sedaj se vrača nazaj v svoje življenje. Vrača se nazaj v odnose, službo, družino ter okolje, ki na prvi pogled prav zares ni v harmoniji s Tem, kar je izkusil.

Kaj sedaj?

Ponujam nekatere subjektivne misli glede integracije takega stanja zavesti v vsakdanje življenje.
Posameznika vabim, da:

 • nadaljuje z meditacijo na ta neosebni aspekt Sebe, vsak dan; naj torej nadaljuje s svojo duhovno prakso ali pa naj jo prilagodi novemu stanju zavesti,
 • si poišče skupino ljudi, ki jih druži podobna realnost in podobne izkušnje in v tem okolju naj se izraža, poišče podporo in tudi ponudi svojo,
 • si uredil življenje po svoje (če še ni dosegel in presegel Avtentičnega nivoja), drugače ga bodo osebne neizpolnjene želje lahko ovirale pri nadaljnjem duhovnem razvoju,
 • se ne odpoveduje svojim željam, raje naj poskrbi, da jih v potankosti izpolni; naj torej, če še ni, resnično postane avtentičen oz samoaktualiziran; brez doseganja in preseganja avtentičnosti kot kaže res ne gre,
 • ne beži od družine, prijateljev, življenja tukaj in sedaj; naj morda raje prepozna Tisto v vsem, kar je v njegovem vsakdanjem življenju, s pomočjo predanosti,
 • upošteva svoje osebne (torej zemeljske, vsakdanje) potrebe in hrepenenja in naj ima fokus na njih in ne na strategijah oz delovanju,
 • kontemplira na že znane koane iz Zen budizma, ali na sledeče, recimo:
  – kje se konča Absolut in začne materialno življenje, ali
  – če v gorah ni nikogar ali potok res oddaja zvoke, ali
  – kje sem obstajal pred začetkom vesolja, itd…
 • se fokusira na zavedanje Priče v Sebi, vsak dan in v vsakem trenutku na Prisotnosti,
 • se druži z osebami, ki so to pot že prehodili,
 • upošteva navodila svojega Učitelja (če ga ima) in
 • naj ohranja zdrav humor.

Slej ko prej pa se pojavi realizacija, da integracija nima smisla, ker se Vse že dogaja samo po sebi.

Aim Hrim Klim Anandamayi Ma

Moj naslednji Intenziv Razsvetljenja >>

Imate vprašanje o tej temi?
Pišite mi tukaj >>

Komentarje lahko objavite spodaj.

Samo Edina

Kamala - LotusDanes se odpravljam na Pohorje, kjer bomo imeli tridnevni Intenziv Razsvetljenja (IR) in en dan integracije (več info o IR >> odpre se nova stran).

V svojem življenju večinoma počnem stvari, ki tako ali drugače doprinesejo k dobrobiti in Življenju drugih: humanistična psihoterapija, seminarji na naši šoli Akademiji TCT, seanse hipnoterapije in regresije, reiki, konsultacije in coaching glede osebnega in transpersonalnega napredka, delavnice NVC-ja oz nenasilne komunikacije, individualne seanse uporabe metod Dialoškega Jaza, Lila večere na katerih rad podelim skrivnosti o Tantri in moji Kaliki itd…itd…

Tudi v zasebnem življenju je moj fokus več ali manj na osebnem in nadosebnem oz transpersonalnem razvoju in napredku. Rad meditiram, stanje Enosti oz t.i. Kavzalni nivo je dom. It is easy to Be. Vse, kar sem in kar znam, zelo rad delim z mojo hčerkico in nekaterimi prijatelji…AMPAK…

…AMPAK daleč daleč daleč daleč najpomembneje v mojem obstoju pa je ravno to, kar se bo dogajalo na Intenzivu prihodnje štiri dni: nudenje podpore in pomoči tistim, ki želijo poglobiti svojo zavedanje in direktno spoznati svojo pravo in dokončno Naravo.

Trenutno mi je to najpomembneje: biti zavesten svoje dokončne narave (Kavzal ali Nedualno, po Wilberju) in pomagati drugim, da postanejo tudi oni zavestni tega. Globljega ali višjega smisla v mojem življenju ne vidim.

Vodenje Intenziva Razsvetljenja je Everest aktivnosti tega posameznika, ki sedaj to piše. Vse ostalo je samo pot do tega.

Samo Edini obstaja in to je Ona.

🙂

Q & A: Wilber map, the Causal level

In this Blog I share my answers to the questions about the Causal transpersonal level. Some questions were received via this Blog and some are from my students at the TCT Academy.

Q: What is the Causal level?

A: It is complete One-ness, non-differentiated awareness beyond duality. In practical terms, it is the complete freedom from cause and effect. Why? Simply because there is no difference between inner and outer realities; the Source, the thoughts, emotions, words and deeds – all is only One. There is none else besides Him.

Q: I don’t understand. What do you mean by “beyond duality”?

A: Yes, duality (right-wrong, here-there, me-you, sorrow-happiness etc…) seems to be based on something, right? And the sense that we are something, somewhere in time and that we do things (which is basically the ego, the I & Mine sense deep within) is doing the differentiation. Well. at the Causal level of existence, the ego is recognized as a part of the Source, right along with everything else. Hence: there is none else beside Him (Him being the Causal Self, the I am presence, God if you want to believe in Him).

It is as if the Pristine awareness, the Pure potential of the Causal Self shines through all that we see before us, overshadowing the previously perceived “duality”, eradicating even the most subtle traces of separateness and duality clean.

At the Causal level, there is only One. And That is the only Reality that is really Real.

Q: Does that mean that the world is an illusion?

A: Well, according to Vedanta teachings (propagated by Ramana Maharshi, for example), the answer to your question is, yes.

On my planet, however, the answer is, no/yes. It is not that the world is an illusion, it is only that the duality is not the final reality. It is all a matter of perception, a mental, authentic or subtle one, or the Causal one. At the Causal level, only the Causal Self IS, everywhere.

It is true (according to my experience), however, that while aware of the Causal Self, all else seems to fade away. But then again, that exact Causal Self is also every thing else, inner, outer, everywhere. So, my answer is yes and no. 🙂

Q: Would you be willing to share what the Causal level is like?

A: Yes.This level is one of the experiences on my spiritual path that I value the most. It is also the state of consciousness I can enter at will, thanks to my spiritual master and mentors.

It is the fullness of awareness, the totality of existence where everything is all right exactly as it is: there are no problems at this level, no issues and challenges. Nothing needs to be added or altered; even more, it is not possible to alter anything as there is only One, perfect and eternal.

It is the Witness, the Choice-less Presence, the I am presence, the only One that really exists, for all eternity. It is He that does everything, Is everything – it is the ground Reality. And I am one with Him. And so are you, whether you are aware of it or not.

It is also the so called transpersonal state, above the personal impressions in our awareness. I mention this because I have observed that for some people the impersonal or transpersonal aspect of the Causal level is quite a challenge. It seems that they are used to the personal (read: material) experiences to the extent that negates the impersonal and transpersonal (read: non-material, transcendental) experiences.

The irony is that the Causal Self is the most intimate and up close and personal thing there is. Way more personal and fulfilling than the most intimate feeling from the bedroom, for example. It is THE Self, the only really real, completely beyond the changes of time and space (read: our daily life) and at the same time in complete Oneness with time and space.

It never ever changes, It is Formless, the Un-manifested and is the Pure Being which alone is. Hmm. I speak as though It is something elsewhere, something different from you and me, while in truth it is Me and You beating as One.

Q: How to attain the Causal transpersonal level?

A: You can’t, at least not on your own. No way you or me can enter that realm for good only by our own efforts. It is like trying to capture the Atlantic ocean in one glass. No way. What is needed (along your sincere and firm effort, of course) is a blessing or mercy from above (directly from the Source or through someone who has already been there).

There is a difference between attaining the Causal level or stage and having temporary experiences of that level. The latter is available to anyone, anytime, of course. It is very very easy to enter the Causal level, due to only one reason: it is already attained. There is nothing and none else beside It.

That been said, the meditation on the Formless Reality is one of the ways, in my opinion. Mantra yoga is another way. Enlightenment Intensive technique also tends to help a lot.

Q: What is the value of the Causal transpersonal level in your daily life?

A: That is an excellent question!

Well, to start with, my first experience of the Causal level back in 1993 was the turning point in my life. After the experience, it was as if I viewed the world for the first time. My existence finally received something solid to build my daily  life on. I finally knew what and who I was.

AnandamayiA lot of water has flowed below the bridge of my life since then. Nowadays, the picture is different: the Causal level has been integrated into my daily existence thanks to my mentors and Gurudev. It offers peace, freedom from dualities of life and above all the Presence that is always, well, present no matter where. It is only the scenery that is changing, the Witness is always the same, changeless and free.

I would also like to mention that the Causal level insights have added a lot to my life in terms of detachment. It is very easy to see through the dramas of this world from the Causal level; and so the detachment has become pretty much constant in my daily life.
So much so that I may come across as distant, dispassionate and not very compassionate.

Free access to this level has also provided me with the insights into what all great teachers (Ramana Maharshi, Anandamayi Ma, Ramakrishna, Yogananda etc.) are speaking about. No secrets anymore.

The One Presence also endowed me with almost complete disregard for any kind of activism, elaborate strategies for elevating suffering from this planet and/or trying to master my mind and helping others to master theirs (strategies that belong to personal Mental / Authentic levels, in my opinion). Only one reason I see behind this: why make stormy waves in the perfectly calm lake?

In short, the Causal level brings freedom and peace to my life.

Q: Does God exist?

A: I don’t know. All I know is that there is a level of human psychological-spiritual identity development, a transpersonal one, which amounts to what more religious oriented person might call God.
It is a purely subjective state of awareness and although very well described and sought after in virtually all religious doctrines on this planet, it needs to be experienced to be really understood.

It is the Causal level of existence, the Source of every thought, emotion and everything else.

Q: What is the difference between the Causal and Subtle transpersonal level?

A: Well, according to Wilber map (which is empirically validated by many persons I met and also by my own empirical knowledge), the transpersonal levels of human awareness are as follows:
– Subtle,
– Causal and
– Nondual level.

The Subtle level is in turn experienced as lower and higher. Lower Subtle plane is full of elemental spirits (gnomes, undines, sylphs, and salamanders), souls of persons who passed on from physical reality, our ancestors, animal and plant spirits, lower “demons”, angels, duality.

At the higher Subtle level, there are more spiritually evolved and liberated souls, masters of wisdom, forms of gods and goddesses, arch angels etc…

Subtle level is one of the polytheistic nature, where diverse non-material and spiritual beings dwell…

…and yet, even the most exalted gods and goddesses have their Source. Everything originated somewhere.

And that Origin is the Causal self, the Pure potential, the Un-manifested.

It is as if the One manifested Himself/Herself and transformed into many. From the Causal Level down to the Subtle level.

Q: Is the Causal level of any use in psychotherapy?

A: Yes, yes!
Very much so.

The directness, sharpness and dispassionate insights that the Causal level may offer, can and indeed does help a lot in practical settings of psychotherapy sessions.

Dispassionate and direct insights into dramas of the client can help much more than long hours of soft and compassionate climate in sessions. If and when client is ready, of course.

 

Question about the Causal level?
Contact me here >>

 

Enter Dzogchen: rigpa

Vedanta Advaita teachings on the subject of the ultimate experiences of Oneness (i.e. samadhi) are quite different from the Buddhist teachings. The main difference, as far as I can see, is that the Buddhist teachings (Dzogchen and others as well) affirm the non-self or anatta natural reality whereas Vedanta insists on the base “I am” (Aham Brahmasmi) reality.

Both are valid, of course. To me, however, the “I am” presence, has become like any other movement in the Mind: impermanent and with no base whatsoever.

Rigpa as per fellow Buddhist, quote taken from a closed FB group
( Mahasiddhas, Mahamudra & Dzogchen >> )

“The ultimate nature of all sentient beings is said to be pure, all-encompassing, primordial clarity or naturally occurring timeless clarity. This intrinsic clarity has no form of its own and yet is capable of perceiving, experiencing, reflecting, or expressing all form. It does so without being affected by those forms in any ultimate, permanent way.

The analogy given by Dzogchen masters is that one’s nature is like a mirror which reflects with complete openness but is not affected by the reflections, or like a crystal ball that takes on the colour of the material on which it is placed without itself being changed. The knowledge that ensues from recognizing this mirror-like clarity (which cannot be found by searching nor identified) is what Dzogchenpas refer to as rigpa.”

Stanje Enosti

Sama pecepcija je dokaj kompliciran proces. Če stvar zelo poenostavim lahko rečem, da objekti zaznave sami po sebi sploh ne obstajajo, temveč jim sam (na podlagi svojih predstav in občutkov) pripisujem tak in drugačen pomen. Percepcija oz. zaznavanje vsakega izmed nas je tako povsem subjektivna, zato se kajpak razlikujemo med seboj in vsakdo ima svoje poglede na eno in isto stvar. Zato se procesu vsakdanje zaznave lahko reče tudi relativna percepcija.

Obstaja pa tudi zaznavanje nečesa, ki ima to lastnost, da prav vsakemu posamezniku, ki “to” izkusi, pusti povsem enako izkušnjo, ne glede kdaj, kje in kako je “to” izkusil…

To je stanje zavesti, ki omogoča neposredno zavedanje bistva vsega, kar obstaja. V nasprotju z relativno percepcijo se pri doživljanju “tega”, objekt, proces zaznave in subjekt enostavno razblinijo. Ostane le “Tisto”.

Stanje Enosti lahko razmejimo tudi tako:

Obstaja več nivojev zavesti. To so relativna stanja in tista, ki to niso.
Relativna stanja so:
– spanec brez sanj,
– sanje (stihijske ali lucidne)
– budno stanje (to, v katerem smo sedaj).

Značilnost teh stanj je, da so minljiva in spremenljiva. Kar se rodi v teh stanjih, slej kot prej tudi umre, in izgine. Povprečen Zemljan se celo življenje vrti in omejuje samega sebe le na ta tri relativna stanja.

Obstajajo pa stanja zavesti, ki presegajo vsakdanja stanja. Skupni imenovalec prav vseh pa je nepopisen občutek sreče ter notranjega zadovoljstva in absolutna jasnost zavedanja Sebe.

Poleg naštetega je za ta stanja značilna še odsotnost referenčne točke, ki je vzrok za dvojnosti v umu. Objekt, proces zaznave ter subjekt, so v teh stanjih ENO. Ločenosti enostavno ni.

TO je naša prava narava in naša duhovna dediščina.
No, tako vsaj pravijo Samorealizirani posamezniki (Ramana Maharshi, na primer) in to tudi poučuje moderna transpersonalna psiholgija. Resnico mora vsak spoznati sam, seveda.

Obstaja več nivojev zavedanja stanja Enosti, poglejmo si najpreprostejšo razdelitev:

– LAYA SAMADHI:
to je stanje, v katerem je stanje Enosti prisotno v latentni (laya) oz. potencialni obliki. To stanje je dosegljivo vsakomur, tudi med gibanjem (Tai Chi, ples itd…) in zajema globoko sproščenost ter transu podobnemu stanju globoke meditacije. To stanje spremlja radost, globok mir in dobro počutje. Je značilno za alpha in tudi theta stanja možganskih valov.

 – SAVIKALPA SAMADHI:
to je stanje popolne kvalitativne enosti z Absolutno resnico, ki je časovno omejeno (savi kalpa – časovno omejen). Traja lahko nekaj sekund, minut ali ur. Bistvena lastnost tega stanja zavesti je, da je seme uma (ahankara, lažni ego) še vedno prisoten in je med samadhijem le trenutno presežen ter po prenehanju tega stanja spet zaživi v svoji polni moči. Zato se temu stanju reče tudi »Bija samadhi« – stanje enosti z zametki uma.
Percepcija ločenost subjeka, procesa zaznave in objekta je nična. Zgodi se Enost.
Za doseganje tega stanja je potreben trud. To stanje zavesti je dosegljivo oz. se lahko doživi tudi s pomočjo theta meditacije.

 – NIRVIKALPA SAMADHI:
to je stanje zavesti, ki je popolnoma transcedentalno trem relativnim stanjem zavesti (sanjanje, spanec brez sanj in budno stanje). V temu stanju zavesti je posameznik za relativni svet mrtev. Dihanje se ustavi, bitje srca prav tako, um je mrtev (ahankara, lažni ego je enkrat za vselej uničen; nirvi kalpa – časovno neomejen), čustveno in fizično telo je preseženo. Posameznik pa je v popolni in trajni kvalitativni enosti z Absolutno resnico, Bogom (če verjeme vanj). Razen svoje istovetnosti z Izvorom se ne zaveda ničesar drugega . Za zunanji, relativni svet izgleda, kot da je mrtev.
To stanje lahko traja le nekaj minut (gledano iz našega, relativnega vidika), ur, dni ali pa za vedno. To je osvoboditev od ujetosti v tri minljive svetove. Tudi za doseganje tega stanja je potreben trud.

– SAHAJA NIRVIKALPA SAMADHI:
ko in če se posameznik vrne iz stanja brez dihanja (nirvikalpa samadhi), se to stanje zavesti imenuje spontano in neprestano zavedanje svoje najgloblje kvalitativne istovetnosti z Bogom, Absolutno resnico (sahaja nirvikalpa samadhi). Ahankara oz. lažni ego je zgodovina. Na zunaj posameznik v temu stanju zavesti deluje kot vsak drug človek, a vseeno obstaja bistvena razlika: neprestano in popolnoma spontano se zaveda svoje globoke povezanosti in kvalitativne istovetnosti z Vseobsegajočo in Absolutni resnico in istočasno vseh treh relativnih teles in treh relativnih stanj zavesti. Ker je njegova zavest kvalitativno eno z Absolutno zavestjo, se lahko (če tako izbere) zaveda vsega, kar obstaja, kjerkoli, kadarkoli.

V tem stanju ni potreben nikakršen napor, da se posameznik zave svoje povezanosti z Njim/Njo, spontano je neprestano v stanju kvalitativne Enosti.