Intenziv Razsvetljenja, april 2019

So vam ta vprašanja morda znana:

»Kdo sem in kaj pravzaprav delam tukaj?«
»Ali v življenju sploh obstaja nek višji smisel?«
»Ali obstaja nekaj, čemur bi lahko rekel/a Dokončna Resnica?«
»Je to, kar vidim, čutim, mislim res vse, kar Je?«
»Kaj je to Življenje, Ljubezen?«

Morda hrepenite po odgovorih?

CILJ INTENZIVA JE IZKUSTVO STANJA ZAVESTI (ne torej zgolj intelektualni odgovori), KI LAHKO POTEŠI VSA NAVEDENA VPRAŠANJA.

Na Intenzivu se fokusiramo na poglabljanje zavedanja sebe, na večjem stiku s čustvi in potrebami, na poglabljanju realnosti v vseh situacijah in taka odprtost lahko ogromno doprinese tudi in predvsem v vsakdanjem življenju: vzgoja otrok, odnosi, služba, prosti čas, intima itd…

Intenziv je podan in voden tako, da se lahko udeleženci res odpro na Absolutno Realnost in instočasno integrirajo izkušnje v svoje dojemanje vsakdanjega življenja, na podlagi svoje lastne izbire.

Vabljeni torej vsi, ki morda hrepenite po preseganju drame in globljemu zavedanju v vsakdanjem življenju. Morda je napočil čas, da poiščete odgovore na svoja vprašanja v Sebi.

Po Intenzivu bomo izvedli t.i. integracijo (predavanje, praktične vaje, dialoško delo itd…).

Podrobnosti:

Kje: Pohorje

Kdaj: 25. – 29. aprila 2019
Tri dni Intenziva in pol dneva integracije.
Začnemo v četrtek zvečer, nadaljujemo tri dni z intenzivnim delom in v ponedeljek izvedemo integracijo.

Cena:
270 EUR.
V ceno je vključeno vodenje seminarja, predavanja, individualni razgovori, podpora med in po seminarju, sam seminar in en dan integracije po seminarju, trije topli in dva hladna obroka na dan, štiri nočitve.

Možno plačilo na obroke.

Prijave:
prek obrazca spodaj spodaj ali na tel št 031 208 636

Udeležbo si zagotovite z nakazilom 70 EUR na TRR Inštituta Transpersonalne Psihologije, TRR: SI56 6100 0000 9905 502, Banka Del. Hran., BIC HDELSI22, koda za nakazila: SCVE, najkasneje do konca aprila, s pripisom “Intenziv maj 2018″.

 

Zbor:
Dobimo se na Pohorju! S seboj prinesite obutev in obleko za  deževno vreme ter pribor za osebno higieno in udobna oblačila.

Dodatne informacije:
Na naši spletni strani www.InSamadhi.com ter na tel št 031 208 636

Vabimo vas, da si pred prijavo oz. rezervacijo mesta na tridnevnem Intenzivu Razsvetljenja, preberete vsebino spletne strani InSamadhi.com in se šele nato odločite za udeležbo.

Vabimo vas, da pridite na Intenziv, če ste pripravljeni tri dni res posvečeno delati na sebi, poglabljati zavedanje sebe in drugih in če vas izkušnja Absolutne zavesti res privlači.

Intenziv je lahko prezahteven za psihične bolnike ter za osebe, ki imajo trenutno v življenju hude težave.

Prijava je veljavna samo z nakazilom vsaj 70 EUR na TRR Inštituta Trans. Psih.
(podatki spodaj).

Izpolnite obrazec:

 

Podatki za nakazila:
Inštitut Transpersonalne Psihologije
Vojkova ulica 3, 6210 Sežana
TRR: SI56 6100 0000 9905 502, Banka Del. Hran., BIC HDELSI22, koda za nakazila: SCVE.

Za vsako nakazilo prejmete račun v okviru Inštitua Trans. Psih.

Integracjia izkušnje Enosti

Sprememba na vidiku?V tem Blogu bi rad izpostavil zame zelo pomemben element duhovnega oz transpersonalnega napredka: integracija duhovnih realizacij v vsakdanje življenje.

Izraz “duhovne realizacije” v tem kontekstu pomeni tiste res transpersonalne (nad-osebne) izkušnje, ki popolnoma presegajo vsakdanje zavedanje povprečnega zemljana in katere ga praviloma pustijo precej zmedenega ali pa vsaj praskajočega se po glavi, češ, kaj za vraga je bilo pa to.

Spominjam se seminarja NVC-ja v Franciji pred leti, na katerem smo na eni od delavnic govorili o duhovnosti, o naših potrebah, hrepenenjih in zavedanju le-teh. Ena od udeleženk je tako podelila zanimivo izkušnjo v kateri je, po njenih besedah, očitno prišla v stik s stanjem zavesti, ki je sam po sebi povsem popoln in daleč nad njenimi “potrebami”. Izkusila je stanje, ki ga, spet po njenih besedah, ni povsem razumela.

Seveda niti pod razno ne morem vedeti, kaj je moja kolegica izkusila, lahko samo sklepam po njenih besedah, da je njena izkušnja presegala vse, kar je spoznala do tedaj.

No, kakor koli že, iz mojega vidika in izkušenj tako stanje zavesti dejansko obstaja in je prosto na voljo, zelo zelo blizu, vedno. 🙂
V transpersonalni psihologiji sliši pod imenom Kavzalni Jaz ali Causal Self / Level (po Wilberju).
Več o tem stanju zavesti pišem, v angleškem jeziku, tukaj >>.

Preden se posvetim sami temi integracije take izkušnje v vsakdanje življenje, bi rad podelil tudi nekatera moja opažanja glede doseganja tega stanja. To stanje, torej Kavzalni nivo, je lahko na prvi pogled oz po prvih izkušnjah povsem neosebno, nad-osebno ter ne-materialno, daleč onkraj še tako abstraktnih misli.

In tako je lahko taka izkušnja res popolno presenečenje in lahko predstavlja ne-ravno-blagi pretres za um in osebne elemente psihične dinamike (misli, čustva, osebnost, ego itd…). Morda lahko botruje temu pomanjkanje informacij glede takega stanja zavesti (Wilber lahko pri tem zelo pomaga, po moji izkušnji) ali pa navezanost na osebne elemente psihe, kdo ve?

No, moja izkušnja je, da je to stanje resda nad-osebno oz transpersonalno in v primerjavi z osebnimi elementi mojega obstoja (osebnem, intimne misli, občutki, hrepenenja itd…) celo ne-osebno, ampak tako je samo na videz in iz zelo osebnega (beri: relativnega) vidika.

In tako smo prišli do glavne tematike tega Bloga: integracije take izkušnje v vsakdanje življenje.

Recimo, da ima posameznik izkušnjo tega stanja zavesti: izkusil je popolnost, neosebnost in vseprisotnost nečesa v Sebi, s čemer se v bistvu lahko povsem poistoveti, saj je to njegova nespremenljiva identiteta. In ta identiteta povsem in zelo zelo presega vse, kar mu je dragoceno v življenju; pravzaprav, To je v bistvu Izvor vsega, po čemer hrepeni v življenju (torej izvor vseh t.i. potreb oz hrepenenj v srcu, torej tega, kar išče zunaj sebe, v strategijah, delovanju, v službi, v odnosih, seksu, položaju v družbi itd…).

Naš posameznik je torej ozavestil tisti del svoje (transpersonalne) identitete, ki ga sam skozi lastno direktno izkušnjo in v svojem ritmu (na Intenzivu razsvetljenja, recimo) dojema kot svojo pravo in dokončno naravo. Prava in dokončna narava zato, ker direktno doživlja Večnost in Popolnost tega dela svoje notranje psihične dinamike.

Še več, ob poglabljanju zavedanja tega stanja zavesti naš posameznik dojame, da ničesar razen Tega sploh ne obstaja, da je To v bistvu vse, kar Je: Izvor in Reka istočasno. Sčasoma dojame, da je vse v tem svetu minljivo, zgolj projekcija na platno Njegove zavesti, katero dojema kot Samega Sebe. Lahko je nema priča dogajanju pred seboj ali pa Eno z vsem, kar obstaja v njegovem polju zavesti, ne glede na njegovo početje. Vse njegove misli, besede in dejanja namreč izvaja Tisto, s čemer je v zavestni in trajni Enosti.

OK, denimo, da je naš posameznik vse to izkusil in sedaj se vrača nazaj v svoje življenje. Vrača se nazaj v odnose, službo, družino ter okolje, ki na prvi pogled prav zares ni v harmoniji s Tem, kar je izkusil.

Kaj sedaj?

Ponujam nekatere subjektivne misli glede integracije takega stanja zavesti v vsakdanje življenje.
Posameznika vabim, da:

 • nadaljuje z meditacijo na ta neosebni aspekt Sebe, vsak dan; naj torej nadaljuje s svojo duhovno prakso ali pa naj jo prilagodi novemu stanju zavesti,
 • si poišče skupino ljudi, ki jih druži podobna realnost in podobne izkušnje in v tem okolju naj se izraža, poišče podporo in tudi ponudi svojo,
 • si uredil življenje po svoje (če še ni dosegel in presegel Avtentičnega nivoja), drugače ga bodo osebne neizpolnjene želje lahko ovirale pri nadaljnjem duhovnem razvoju,
 • se ne odpoveduje svojim željam, raje naj poskrbi, da jih v potankosti izpolni; naj torej, če še ni, resnično postane avtentičen oz samoaktualiziran; brez doseganja in preseganja avtentičnosti kot kaže res ne gre,
 • ne beži od družine, prijateljev, življenja tukaj in sedaj; naj morda raje prepozna Tisto v vsem, kar je v njegovem vsakdanjem življenju, s pomočjo predanosti,
 • upošteva svoje osebne (torej zemeljske, vsakdanje) potrebe in hrepenenja in naj ima fokus na njih in ne na strategijah oz delovanju,
 • kontemplira na že znane koane iz Zen budizma, ali na sledeče, recimo:
  – kje se konča Absolut in začne materialno življenje, ali
  – če v gorah ni nikogar ali potok res oddaja zvoke, ali
  – kje sem obstajal pred začetkom vesolja, itd…
 • se fokusira na zavedanje Priče v Sebi, vsak dan in v vsakem trenutku na Prisotnosti,
 • se druži z osebami, ki so to pot že prehodili,
 • upošteva navodila svojega Učitelja (če ga ima) in
 • naj ohranja zdrav humor.

Slej ko prej pa se pojavi realizacija, da integracija nima smisla, ker se Vse že dogaja samo po sebi.

Aim Hrim Klim Anandamayi Ma

Moj naslednji Intenziv Razsvetljenja >>

Imate vprašanje o tej temi?
Pišite mi tukaj >>

Komentarje lahko objavite spodaj.

Enter Dzogchen: rigpa

Vedanta Advaita teachings on the subject of the ultimate experiences of Oneness (i.e. samadhi) are quite different from the Buddhist teachings. The main difference, as far as I can see, is that the Buddhist teachings (Dzogchen and others as well) affirm the non-self or anatta natural reality whereas Vedanta insists on the base “I am” (Aham Brahmasmi) reality.

Both are valid, of course. To me, however, the “I am” presence, has become like any other movement in the Mind: impermanent and with no base whatsoever.

Rigpa as per fellow Buddhist, quote taken from a closed FB group
( Mahasiddhas, Mahamudra & Dzogchen >> )

“The ultimate nature of all sentient beings is said to be pure, all-encompassing, primordial clarity or naturally occurring timeless clarity. This intrinsic clarity has no form of its own and yet is capable of perceiving, experiencing, reflecting, or expressing all form. It does so without being affected by those forms in any ultimate, permanent way.

The analogy given by Dzogchen masters is that one’s nature is like a mirror which reflects with complete openness but is not affected by the reflections, or like a crystal ball that takes on the colour of the material on which it is placed without itself being changed. The knowledge that ensues from recognizing this mirror-like clarity (which cannot be found by searching nor identified) is what Dzogchenpas refer to as rigpa.”

Nirbikalpa-samādhi

There are three relative states of human awareness, waking (that which we are now in), dreaming and deep dreamless sleep. These states are quite well researched upon by the neurobiology. These states can be referred to as personal states.

There is a fourth state, however, which is not relative and which is trans-personal and completely Absolute in nature. I don’t think neurobiology has really looked into these states yet. Maybe someday, I guess.

And again, transpersonal psychology and integral paradigm has got a lot to say about this particular state of consciousness.

Be that as it may, here is a statement on the subject of a self-realized human being, Sri Ramana Maharshi:

“Samādhi, turiya and nirvikalpa all have the same implication, that is, awareness of the Self. Turiya literally means the fourth state, the supreme consciousness, as distinct from the other three states: waking, dreaming and dreamless sleep. The fourth state is eternal and the other three states come and go in it. In turiya there is the awareness that the mind has merged in its source, the Heart, and is quiescent there, although some thoughts still impinge on it and the senses are still somewhat active. In nirvikalpa the senses are inactive and thoughts are totally absent. Hence the experience of pure consciousness in this state is intense and blissful.”

As for me, I would like to share this:

“…There is an important difference in perception of oneself, others, the world and God, after attainment of the kevala nirbikalpa-samādhi, in my experience. Let us listen again to Sri Ramakrishna’s experience first:

“…After nirvikalpa samadhi, Sri Ramakrishna realized maya in an altogether new role. The binding aspect of Kali vanished from before his vision. She no longer obscured his understanding. The world became the glorious manifestation of the Divine Mother. Maya became Brahman. The  transcendental Itself broke through the Immanent. Sri Ramakrishna discovered that maya operates in the relative world in two ways, and he termed these “avidyamaya” and “vidyamaya.”

Avidyamaya represents the dark forces of creation: sensuous desires, evil passions, greed, lust, cruelty, and so on. It sustains the world system on the lower planes. It is responsible for the round of man’s birth and death. It must be fought and vanquished. But vidyamaya is the higher force of creation: the spiritual virtues, the enlightening qualities, kindness, purity, love, devotion. Vidyamaya elevates man to the higher planes of consciousness. With the help of vidyamaya the devotee rids himself of avidyamaya; he then becomes mayatita, free of maya. The two aspects of maya are the two forces of creation, the two powers of Kali; and She stands beyond them both. She is like the effulgent sun, bringing into existence and shining through and standing behind the clouds of different colors and shapes, conjuring up wonderful forms in the blue autumn heaven…”
(Harding, Kindle edition, p.273)

Although my empirical knowledge of the subject in discussion is certainly not as vast and deep as Sri Ramakrishna’s, I did realize a profound change in the months after the attainment of the kevala nirbikalpa-samādhi: ego, the self from Authentic level, lost its grip over my inner psychodynamic climate. I clearly saw that the ego as well as everything else in everyday experience (even negative emotions, dirt, air, fire, water, earth, energies etc…), is Divine, perfect, pure. It has always been that way.”
An excerpt from my upcoming book, After anatta

My experience of the nirbikalpa samadhi I mention above has transpired for the first time years ago and all I can say is that in such states
all illusion is wiped out, only the Absolute Truth remains.

There is no meta-cognition involved – not even a tiny bit of duality, no separation between me or I and experience. No process of perception as in “I am at One with God”. No time, no space, no energy, no form – nirguna samadhi. No separateness, no duality whatsoever.

The ego, the ahamkara, the “I and mine” notion is really gone and all that remain is the Absolute, pristine awareness of the One. The witness, the I am presence, the Causal self, the Self, God if you want. And it is liberating as hell; far beyond the bliss that the sabikalpa-samadhi offers and far, far beyond any physical/emotional/mental pleasure.

🙂

Next, Buddhist levels of consciousness, first: anatta >>

Sabikalpa samādhi

There are various levels of the so called Enlightenment and in the transpersonal psychology  these abstract direct experiences have been outlined in great details, each shining through certain stages of psychological-transpersonal identity development..

The first glimpses of the Absolute reality dawn on an individual in due time and one of the ways to interpret these experiences is Sanskrit term Sabikalpa Samadhi (sabikalpa – limited with time; samadhi – one with Absolute reality).

Here I would like to share one of my experiences of the Causal level (according to the integral paradigm) of human consciousness :

“…It happened during the walking meditation on an Enlightenment Intensive:

“…I was not focusing on anything in particular; I only noticed a bug there in the grass that was emitting some sound. At that moment, everything just seemed to stop. My everyday perception ceased to function. It was as though someone switched off the movie projector that was projecting images on the screen of my consciousness.

Everything just stopped being – and then I knew. I knew the sound the bug was producing; it was the song of Love. I knew that there are really no differences between that bug and me, that there is only One Truth, One Existence.

That Existence is living through that bug and through me as well. There were no points of reference whatsoever, only Love and the Awareness. No God up there in Heaven, no poor and insignificant humans down below on Earth-it was just Me. “My” heart was completely fulfilled, tears flowed without any control, “I” could not utter a single word. I only knew “I” was…”
(Cigale 2009)

In that one samādhi (Sanskrit term) or satori or kensho (Japanese term) much was revealed. Beyond the shadow of a doubt I knew that there is an underlying Reality that animates everything and everyone. It is the base of my awareness and at the same time the base of everything and everyone. I knew for certain, not through mere inference or intuition, that “I Am” is the Absolute, God even and that “It” is the Source of everything and everyone. And I also knew with undeniable certainty that I was at one with “That”, has always been and always will be, forever.

I remember my heart was totally and completely filled with bliss, joy and immeasurable fullness from within. When I tried to share the experience with others, I could not utter a single word. At the same time tears of joy and sadness flowed as I knew that every second not being aware if “It” was a massive and thorough waste of time.

I remember just sitting there on the floor and opening my eyes looking down at the legs. I knew that it would be the same, completely the same if I saw the legs of an animal; the same Completeness is everywhere, the exact Absolute consciousness is present in each living being and I was at complete Oneness with It, consciously.

With that experience I have awoken to the Absolute Reality and became more or less dead for the relative world. That was my perception back then.”
An excerpt from my upcoming book, After anatta

This experience transpired back in 1993 and a lot of such insights have been happening since. Now, I can enter this state at will.

Next: Nirbikalpa samādhi, posted on the Blog here >>
🙂