Zgodilo se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so tedanji humanistični psihologi ter napredni filozofi uvideli, da humanističnemu pogledu na človekovo psiho vendarle nekaj manjka. Tako so se združili Stan Grof, Abraham Maslow, Karl Rogers ter Kenneth Wilber in postavili temelje moderni transpersonalni psihologiji.

Trans-personalno v kontekstu moderne transpersonalne psihologije pomeni nad-osebno, stanja zavesti torej, ki so onstranj osebnega (personal) ali pred-osebnega (pre-personal) in zajemajo razvoj psihološko-duhovne identitete posameznika od identificiranosti z družbenimi in ostalimi strukturami prek avtentičnosti oz samoaktualiziranosti in še naprej, daleč naprej.

V moderni transpersonalni psihologiji obstaja več glavnih struj, od tiste, ki temelji na budističnemu dojemanju psihe, pa prek sodobnikov Stana Grofa do somišljenikov Kena Wilberja.

Meni osebno največ doprinese k razumevanju ter jasnosti prav slednja. Tako boste lahko na tej spletni strani in Blogu velikokrat brali razmišljanja o t.i. Wilberjevi mapi in nivojih zavesti nad avtentičnostjo: Subtilni, Kavzalni ter Nedualni nivo.

Za uvod vas vabim k branju teh Blogov: